Pređi na sadržaj

Konzervansi koji ispuštaju formaldehid

Konzervanse koristimo radi očuvanja proizvoda za osobnu njegu i održavanje doma u dobrom stanju: bez njih, mogli bi se pokvariti zbog bakterija, kvasaca ili plijesni. 

Žena koja šamponira kosu pod tušem

U našim proizvodima ne koristimo formaldehid kao konzervans, niti sirovine u kojima se formaldehid koristi kao konzervans. Međutim, u nekim proizvodima za održavanje doma i osobnu njegu koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid, kao što je dimetil.dimetilhidantoin (naziva se i „DMDMH“). Konzervansi koji ispuštaju formaldehid ispuštaju male količine formaldehida tokom cijelog vijeka trajanja proizvoda i time ga štite od kvarenja, a količina formaldehida ostaje na dozvoljenoj razini. U proizvodima za njegu beba ne koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid.

Odgovori na vaša pitanja

Što su to konzervansi koji ispuštaju formaldehid?

Konzervansi koji ispuštaju formaldehid u širokoj su uporabi u proizvodima za odobnu njegu kao sigurni i učinkoviti konzervansi. Oni ispuštaju malu količinu formaldehida tokom cijelog vijeka trajanja proizvoda. Ovo lagano i ograničeno ispuštanje održava svježinu proizvoda, pri čemu razine formaldehida ostaju veoma niske. Tipični konzervansi koji ispuštaju formaldehid koji se koriste u našim proizvodima su DMDMH, imadazolidinil urea, diazlidinil urea, natrij hidroksil i metil glicinat.

Da li su konzervansi koji ispuštaju formaldehid sigurni?

Regulatori i znanstvenici širom svijeta suglasni su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid sigurni u količinama koje se koriste u proizvodima za održavanje doma i osobnu njegu. Neovisni stručni panel SAD-a za analizu sastojaka kozmetičkih proizvoda i europski Znanstveni odbor za sigurnost potrošača potvrdili su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid sigurni za korištenje u kozmetičkim proizvodima.

Kao kod svih sastojaka koje koristimo u proizvodima za održavanje doma i osobnu njegu, uvijek pratimo nova znanstvena istraživanja i nove regulative. Ako postanu dostupne neke nove informacije, procjenjujemo ih. Ako te informacije promijene našu prethodnu procjenu rizika, uvijek poduzimamo mjere.

Da li su konzervansi koji ispuštaju formaldehid sigurni za djecu?

Kao u vezi s odraslima, međunarodni regulatori i vodeći znanstvenici suglasni su da su konzervansi koji ispuštaju formaldehid sigurni za djecu u količinama koje se koriste u proizvodima za održavanje doma i osobnu njegu. Neprekidno pratimo nova znanstvena istraživanja i nove regulative kako bismo bili upoznati s najnovijim mišljenjima i saznanjima. U proizvodima za njegu beba ne koristimo konzervanse koji ispuštaju formaldehid iako se smatraju sigurnim za uporabu.

„Konzervansi koji ispuštaju formaldehid i dalje se mogu sigurno koristiti u kozmetičkim proizvodima u razinama utvrđenim u pojedinačnim sigurnosnim procjenama iz analize kozmetičkih sastojaka.“

Međunarodni toksikološki žurnal
Back to top